Συρταριέρα φαρμακείου FarmaBox 75 της tecnyfarma

Αυτή η συρταριέρα διαθέτει 4 σειρές σε κάθε συρτάρι και δίνει ευκινησία και άνεση στον φαρμακοποιό για καλύτερη προσωπική φροντίδα του πελάτη. Επιτρέπει πολλαπλούς συνδυασμούς λόγω του μεγάλου πλάτους και προτείνεται στους πελάτες να ζητούν διαμόρφωση για κάθε κομμάτι του επίπλου, σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Systèmes de tiroirs FarmaBox 75 tecnyfarma

Cette commode se compose de 4 rangées sur chaque tiroir et donne de l’agilité et du confort au pharmacien pour un service client plus rapide. Plusieurs combinaisons sont possible en raison de sa grande largeur. Le pharmacien peut exiger une configuration pour chaque meuble, selon ses besoins.
Caractéristiques et avantages :

100% d’extraction totale pour une exploitation totale de l’espace disponible.
Plusieurs configurations en tailles.
Structures autonomes et autoportantes.
Système d’ouverture télescopique de tiroirs.
Conformité à la réglementation sur les applications standard de stockage et d’élimination.
25 ans de vie

Le système de stockage TF75 est le tiroir idéal pour votre pharmacie et s’adapte à une installation à l’arrière du magasin.

Περιγραφή